logo STEENHUISMEURS bv
Lange Haven 9
3111 CA Schiedam
010 2732511
mail@steenhuismeurs.nl

RIJKSKANALEN

DIENST LANDELIJK GEBIED
2013-2014

 

SteenhuisMeurs verwierf in 2013 de opdracht voor het onderzoeken en karakteriseren van de (landschappelijke) ontwerpgeschiedenis van drie Rijkskanalen: het Noordzeekanaal (1865), het Julianakanaal (1925) en de Twentekanalen (1930). In 2014 hebben we opnieuw opdracht gekregen voor nog eens vier andere kanalen: het Amsterdam-Rijnkanaal, het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal.

 

Het onderzoek maakt deel uit van een groter project dat Dienst Landelijk Gebied in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoert. Met het project ‘Kijk op de ruimtelijke kwaliteit van de Rijkskanalen’ wil Rijkswaterstaat– analoog aan hetgeen is uitgevoerd voor de Rijkswegen – een handreiking opstellen voor de ruimtelijke kwaliteit van de Rijkskanalen. De eerste stap is het onderzoek naar de ontwerp- en ontwikkelingsgeschiedenis van deze drie kanalen.  Wat waren de achtergronden, de inpassingsconcepten en de ormgevingsprincipes en andere relevante overwegingen van de kanalen ten tijde van de aanleg? Het historisch onderzoek omvat de studie van archief- en bibliotheekmateriaal en het afnemen van interviews van personen die nauw betrokken zijn geweest bij het ontwerp, de aanleg en aanpassingen aan de kanalen of daarover kennis hebben opgebouwd. 


 

 

 

Sluis_bij_Eefde.jpg
Sluis bij Eefde
Duiker_Schipbeek.jpg
Duiker Schipbeek
Sluit venster