logo STEENHUISMEURS bv
Lange Haven 9
3111 CA Schiedam
010 2732511
mail@steenhuismeurs.nl

(HER)ONTWIKKEL LOCATIES HUISSEN

HUISSEN
Opdrachtgever: Gemeente Lingewaard (2013)

 

Dit project staat in het verlengde van een verkenning van de cultuurhistorische waarden van de binnenstad. De match tussen de cultuurhistorische waardering en de herbestemmings- en ontwikkelkansen voor enkele acute opgaven in de binnenstad, biedt een inhoudelijk consistente en bovendien procedureel efficiënte aanpak. Voor een aantal locaties in de binnenstad zal een ontwikkelkader cultuurhistorie worden gemaakt waarin de cultuurhistorische waarden van panden en plekken nader zullen worden gespecificeerd en uitgewerkt in kansen, ontwerpthema’s en richtlijnen voor ontwikkeling op het niveau van bestaande gebouwen, eventuele nieuwbouw en de inrichting van de openbare ruimte. Wat zijn de essentiële cultuurhistorische waarden (landschappelijk, stedenbouwkundig, architectonisch), wat is het laadvermogen van iedere plek en hoe kunnen nieuwe ontwikkelingen optimaal worden afgestemd op de bestaande kwaliteiten van Huissen?

 link naar rapport 

Huissen.jpg
Luchtfoto Huissen
Wederopbouwwoningen_langs_de_knik_in_de_Weverstraat.JPG
Wederopbouwwoningen langs de knik in de Weverstraat
Sluit venster