logo STEENHUISMEURS bv
Lange Haven 9
3111 CA Schiedam
010 2732511
mail@steenhuismeurs.nl

STRIJP R EINDHOVEN

EINDHOVEN / OPDRACHTGEVER: AMVEST (2007)

 

De geschiedenis van Eindhoven was altijd nauw verbonden met Philips. Strijp R was het centrum van de beeldbuisproductie; een naoorlogs terrein waar glasovens, fabriekshallen voor keramische producten en voor de persglasfabriek domineerden. Het gebied wordt nu ontwikkeld tot een bijzondere woonwijk met karakteristieke architectuur, veel groen en een duidelijke verwijzing naar het verleden. De eerste 86 woningen zijn in februari 2013 opgeleverd. Naast de bouw van koop- en huurwoningen worden op Strijp R ook oude gebouwen herontwikkeld tot bedrijfsruimtes.

 

SteenhuisMeurs voerde in 2007 een onderzoek uit naar de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit van Strijp R. Om de toekomstige identiteit van de woonwijk op Strijp R te bepalen, was inzicht in de bestaande identiteit van het gebied, de directe omgeving en de invloed van Philips op de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling van Eindhoven belangrijk. Het ging erom nieuwsgierig en zelfbewust de kracht van het nieuwe Strijp R te bepalen en tot bloei te brengen te midden van de rijke erfenis uit het Philips verleden.

Door de bestaande ruimtelijke structuur op verschillende schaalniveaus (stad, strook, locatie) te analyseren, werd bijgedragen aan het ontwikkelen van plekspecifieke oplossingen. Paul Meurs was supervisor van de stedenbouwkundige planfase van Strijp R. Momenteel maakt hij deel uit van het multidisciplinair supervisieteam dat belast is met de taak alle ontwerpen voor gebouwen op Strijp R te toetsen aan de uitgangspunten en advies op te stellen voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente.

 

Eén van de grote troeven van Strijp R is de werkplaats en showroom van (meubel)ontwerper Piet Hein Eek, die hier sinds enkele jaren zijn plek heeft gevonden in twee oude televisieloodsen. SteenhuisMeurs adviseerde indertijd om deze loodsen te laten staan omdat ze het gebied een ‘anker’ zouden kunnen geven, maar had nooit kunnen dromen van de komst van deze designer die duidelijk werkt met het ‘gestapeld verdienmodel’: een werkplaats, winkel, grandcafé, zalenverhuur, kinderopvang en dependance van het Van Abbemuseum. Kortom: een plek met vele redenen om te komen en te blijven. Wie had kunnen vermoeden dat het imperium van deze designer zou leiden tot de continue stroom bouwplannen van woonkavels op Strijp R.

 

Heleen Aarts, Directeur Gebiedsontwikkeling Amvest: “In Strijp R in Eindhoven zou je in eerste instantie verwachten dat er historisch weinig interessants te vinden is. Het is een industrieterrein uit de jaren vijftig met rationeel ontwikkelde productiehallen. Het cultuurhistorisch onderzoek gaf echter hele belangrijke aanknopingspunten voor de planvorming. Allereerst gaf het ons al Amsterdamse ontwikkelaar in Eindhoven veel inzicht in de ontstaansgeschiedenis van Eindhoven en van Strijp R. Daarnaast hebben de identiteit van de plek en de geschiedenis mede bepaald wat de uitstraling van de locatie moet worden en welke groepen mensen we daar willen bedienen. Mede daardoor is een plan ontstaan dat positief is ontvangen en wordt herkend door gemeente, omwonenden en consumenten. Bijzonder aan de aanpak van SteenhuisMeurs is dat zij inzicht geven in de geschiedenis van een plek, waarbij de gebouwen en de stenen helemaal niet primair leidend zijn, maar eerder de geest van de geschiedenis. Dit is een vernieuwende aanpak die wij inmiddels bij de start van alle gebiedsontwikkelingen toepassen, omdat zij ons relevante en nieuwe inzichten oplevert en bouwstenen voor verdere visie- en planvorming.”

 

Link naar cultuurhistorisch rapport

 


37.jpg
37_2.PNG
Analyse van de ruimtelijke relatie van Strijp R met Eindhoven, met het spoor en met de overige Philipsgebouwen en -terreinen.
Sluit venster