logo STEENHUISMEURS bv
Lange Haven 9
3111 CA Schiedam
010 2732511
mail@steenhuismeurs.nl

KUNST OPENBARE RUIMTE

STEDENDRIEHOEK
(2006)

 

Infrastructuur is een belangrijk thema van de openbare ruimte. De inrichting van deze nieuwe openbare ruimte van  ringwegen, snelwegen en snelweglocaties is inmiddels het domein van verkeersingenieurs. Combinaties van infrastructuur met kunst, landschapsinrichting, stedenbouw en architectuur zijn echter hard nodig. Bijna al onze nederzettingen ontstonden ooit in samenhang met mobiliteit. Onbereikbare steden hebben geen bestaansrecht, en andersom zijn haast geen vervoersknooppunten denkbaar zonder dat er een stad bij ontstond. In dit verband doen de pogingen om het moderne wegennet in de 20e eeuw aan te leggen als onderdeel van het landschap krampachtig aan. Mobiliteit werd een landschappelijke ervaring, waarbij de wegen in het landschap lagen gevlijd.


De weg van het landschap maakte vanaf de jaren zeventig plaats voor het landschap van de weg. Dit was een direct gevolg van de toenemende snelheid en de groei van het aantal auto’s. Door de toevoeging van rijbanen, vangrails en middenbermen ontwikkelde mobiliteit zich volgens een geheel eigen logica, die in het teken stond van veiligheid en doorstroming. De derde fase in de ontwikkeling van de moderne infrastructuur werd ingeluid met de onstuimige stedelijke groei van bedrijfslocaties, lintbebouwing en perifere woonwijken.

De relatie tussen de weg, het landschap en de stad is op veel plaatsen verstoord. Elke aanleiding om vanuit de ruimtelijke disciplines iets aan de moeizame relatie tussen weg, stad en landschap te doen moet worden aangegrepen. Ook de kunst kan bemiddelen en bijdragen aan de kwaliteit, de collectieve betekenis en de beleving van de openbare ruimte.

Deze opdracht behelsde een advies over kunsttoepassing langs provinciale wegen en resulteerde in een advies over kunsttoepassingen in de gebieden Zutphen, Apeldoorn en Deventer. Conclusie is dat langs de provinciale wegen een zeer hectisch en chaotisch beeld ontstaat, door alle dynamiek en ontwikkeling. Kunst vergroot de chaos, in plaats van rust te brengen. De kern van het advies luidt dan ook de ringweg rond Zutphen als een landschapsopgave te benoemen en het kunstbudget te besteden aan een groene en landschappelijke ruggengraat voor de weg.Sluit venster