Stacks Image p2_n21

BUREAU


rotterdam en paterswolde


SteenhuisMeurs voorziet actuele ruimtelijke opgaven van een cultuurhistorisch fundament. Wij werken aan de toekomst van gebouwen, stedelijke gebieden en cultuurlandschappen vanuit de wetenschap dat deze plekken een geheugen hebben. Wij duiden de context en definiëren het laadvermogen voor veranderingen. Dat doen we in opdracht van overheden, vastgoedbedrijven en ontwerpbureaus voor wie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. We stellen hen in staat om goed uit te leggen keuzes te maken in bijvoorbeeld herbestemming of nieuwbouw.

Als gebouwen of gebieden worden geladen met nieuwe betekenis, kunnen zij er sociaal, cultureel en economisch weer lang tegenaan. Onze insteek is om ontwikkelingen niet op slot te zetten, maar juist om de ruimte voor verandering zichtbaar te maken. Als de kaders helder zijn, kan de speelruimte verrassend groot zijn. Met tekst en beeld inspireren we ontwikkelaars, ontwerpers en beleidsmakers en bieden we houvast. Wij begrijpen de belangen van vastgoedpartijen en tegelijkertijd spreken we de taal van monumentenzorg en architecten. Ook met lokale partijen, zoals historische verenigingen, gaan we graag in gesprek. Zij beschikken vaak over unieke kennis en zijn belangrijk voor het creëren van draagvlak. Aan welke kant van de tafel wij ook zitten, het is altijd de inhoud die ons drijft en die wat ons betreft partijen met elkaar verbindt.PARTNERMARINKE STEENHUIS

Dr. Marinke Steenhuis (1971), partner en architectuurhistoricus groeide op in Drenthe en werkt als adviseur voor gemeenten, ontwerpbureaus en marktpartijen. In de ruimtelijke ontwikkeling zijn begrippen als context, identiteit en mentaliteit na zestig jaar maakbaarheid en modeldenken weer terug op de agenda. Hoe maken we vestigingsmilieus die sociaal, cultureel en economisch duurzaam zijn? Marinke is een expert op het gebied van gebiedsidentiteit. Wanneer de identiteit van de plek centraal in de opgave staat, ontstaan kansen en mogelijkheden voor innovatie en draagvlak voor veranderingen. Haar kracht ligt in onderzoek en conceptontwikkeling naar de mentaliteit (‘genre de vie’) en ruimtelijke identiteit van gebieden. Vanuit een sterk narratief waarin de karaktereigenschappen van een gebied centraal staan, volgt bezielde visievorming, met de bijbehorende toets- en kaderinstrumenten. Marinke is een veelgevraagd spreker en schrijver en een sterke verbinder tussen ontwikkelpartijen, ontwerpers, burgers, belanghebbenden en de erfgoedwereld. Ze is gewend om aan verschillende kanten van de tafel te zitten: van 2009-2014 was ze voorzitter van de Rotterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten, van 2008 tot 2016 voorzitter van het Kwaliteitsteam werelderfgoed Beemster en van 2011-2015 lid van het nationale Herbestemmingsteam. Nu is ze voorzitter van het Ruimtelijk Kwaliteitsteam Waalfront en West in Nijmegen, lid van het Kwaliteitsteam Afsluitdijk, de adviesraad Waterloopbos en van het kwaliteitsteam landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9. Marinke is bestuurslid van de Carnegie Stichting Vredespaleis en van het BPD Cultuurfonds.


PARTNERPAUL MEURS


Dr. ir. Paul Meurs (1963), partner en architect-onderzoeker groeide op in een dorp, studeerde in Delft en vormde zich verder in Sao Paulo. Hij is gespecialiseerd in advisering over transformatieopgaven in de bestaande stad. Pauls kracht ligt in het omzetten van cultuurhistorische waarden in uitgangspunten, kaders of input voor transformatieprocessen. Dit sluit aan op het Nederlandse erfgoedbeleid, waarin het accent is verschoven richting een gebiedsgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Dat betekent dat cultuurhistorisch onderzoek meer dan aanbevelingen voor behoud moet opleveren. Het gaat ook om het bepalen van de ruimte voor verandering en de aard van die verandering. Paul richt zich op de vraag hoe de bestaande kwaliteit van een gebouw of gebied het vertrekpunt kan zijn voor nieuwe, gepaste ontwikkeling – bijvoorbeeld in de vorm van beeldkwaliteitsplannen, transformatiekaders, gebiedsvisies, supervisie en (incidenteel) een ontwerp. Waar ligt ruimte voor interventies in gebouw en gebied? Binnen welke kaders zijn interventies mogelijk en hoe bepaal je de impact van een ingreep op de cultuurhistorische kwaliteit. Paul is sinds 2006 betrokken bij de herontwikkeling van Strijp R in Eindhoven en werkte van 2009 tot 2014 aan de doorontwikkeling van Zaanse Schans. Hij is supervisor van de verdubbeling Oosterpark en de Centrale Markthal in Amsterdam en het Zuiderziekenhuis in Rotterdam, lid van het Q team Nieuwe Hollandse Waterlinie en lid van de Investeringscommissie van Boei. Aan de TU Delft bekleedde Paul Meurs van 2006 tot 2016 de leerstoel ‘Heritage and Cultural Value’. Voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Nederlandse ambassades reist Paul regelmatig naar het buitenland (Rusland, Sri Lanka, India, Brazilië) om de innovatieve Nederlandse erfgoedpraktijk over het voetlicht te brengen en studenten te begeleiden bij erfgoedopgaven.


ARCHITECT-ONDERZOEKERJOHANNA VAN DOORN

Ir. Johanna van Doorn (1980) is senior architect-onderzoeker. Ze groeide op in Latijns-Amerika en Alphen aan den Rijn en studeerde Bouwkunde aan de TU Delft. In 2006 studeerde zij af met een eervolle vermelding bij de vakgroep RMIT (nu Heritage & Architecture). Haar drijfveer is het doorontwikkelen van bestaande kwaliteiten vanuit historisch besef. Van 2006 tot 2007 werkte zij bij Molenaar en van Winden architecten en sinds 2007 werkt zij bij SteenhuisMeurs. Binnen het bureau heeft zij zich gespecialiseerd in het maken van cultuurhistorische verkenningen, beeldkwaliteitsplannen, transformatiekaders, visies vanuit cultuurhistorie voor bestemmingsplannen en omgevingsvisies. Hierbij vormt het omzetten van (historische) kennis naar ruimtelijke analyses, ontwerpthema’s en randvoorwaarden voor (her)ontwikkeling op verschillende schaalniveaus (van landschap, stad tot gebouw) de rode draad. Rotterdam, de stad waar zij woont, is een geliefd onderzoeksgebied. Johanna is praktijkdocent bij de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft, gastdocent bij de Academie van Bouwkunst Amsterdam en lid van de Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam met het specialisme architectuurhistorie.


OFFICE- / HR-MANAGER


JOSÉ LUIKENS

José Luikens (1986), officemanager en aanspreekpunt voor monumenteigenaren groeide op in Groningen. Na haar opleiding als pedagogisch medewerker werkte ze 9 jaar in de kinderopvang. Naast dit werk heeft zij 14 jaar lang deel uitgemaakt van het nationaal ijshockeyteam. Sinds 2014 is José werkzaam als officemanager bij SteenhuisMeurs. Haar kracht ligt in het werken met uiteenlopende mensen; een eigenschap die goed van pas komt bij het bezoeken van monumentale panden het Groninger aardbevingsgebied. 
MAILARCHITECTUURHISTORICUS


ISABEL VAN LENT

Isabel van Lent MA (1981), architectuurhistoricus groeide op in Apeldoorn. Na haar studie architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam werkte ze een aantal jaar als communicatiemedewerker en redacteur, sinds 2013 vanuit haar eigen onderzoeksbureau. Haar focus is de betekenis van cultureel erfgoed voor actuele ruimtelijke opgaven, een werkveld waarin ze onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ondersteunde. Isabel is gefascineerd door het verhaal achter het cultuurlandschap met alle historische, ruimtelijke en maatschappelijke aspecten die daarbij horen. Haar onderzoekskwaliteit zet ze in bij SteenhuisMeurs, waar ze sinds 2018 werkzaam is. Ze bijt zich graag vast in de geschiedenis van een gebied om het onderliggende verhaal te ontrafelen en de samenhang te ontdekken tussen de verschillende lagen, zoals landschap, architectuur, water en infrastructuur. Deze grote verhaallijnen zijn wat haar betreft onmisbaar voor goede ruimtelijke vernieuwing. Isabel werkte onder meer aan de cultuurhistorische verkenning van het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord in Zuidlaren, aan het ontwikkelkader voor het Slachthuisterrein in Haarlem en aan waardestellingen van bijzondere gebouwen: de 19de-eeuwse Wilhelminaschool in Rotterdam-Crooswijk, het naoorlogse kantongerecht in Eindhoven en de pastorie in aardbevingsdorp Zandeweer.


ONTWERPER-ONDERZOEKER

JELLE HETTEMA

Jelle Hettema MSc, MA (1993), ontwerper-onderzoeker, groeide op in Nunspeet op de Noordelijke  Veluwe. Hij studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, waarbij hij zijn afstudeeronderzoek deed bij de afdeling Heritage & Architecture. Onderwerp was een nieuwe invulling voor het Structuralisme. Daarnaast is hij in 2018 afgestudeerd als architectuurhistoricus aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hierbij specialiseerde hij zich op het onderwerp architectuur van hergebruikte scheepswerven. Zo groeide de fascinatie voor historische en moderne architectuur. Door zijn studie heen is de overtuiging ontstaan dat architectuur niet statisch is, maar altijd in ontwikkeling blijft. De uitdaging ligt hierbij in het speelveld tussen geschiedenis en toekomst. Behouden staat niet voorop, maar kan voorzien in een kwaliteit door historische gelaagdheid in te zetten in de actuele opgave. Cultuurhistorie kan daarbij gelden als basis voor de ontwikkeling van gebouw, stad en landschap. Bij SteenhuisMeurs werkte hij onder andere aan de (rijks)monumentale panden in het gasgebied in Groningen, een cultuurhistorische waardering voor het monumentale deel van Diergaarde Blijdorp en een ontwerp voor het glop aan de Zaanse Schans. 
MAIL 


ARCHITECTUURHISTORICUS -IN-OPLEIDING/ JUNIOR-ONDERZOEKER

MARTHA BOEKESTEIN

Martha Boekestein BSc (1995), architectuurhistoricus in opleiding en junior-onderzoeker, groeide op in Arnhem en Oosterbeek. In 2019 behaalde zij haar BSc diploma Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, waarna ze begon aan de MA Architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zo kwamen haar verschillende interesses op het gebied van de bebouwde omgeving en (historisch) onderzoek samen. Op dit moment is ze bezig met haar afstudeerscriptie over de architect Jacoba Keegstra, de eerste vrouw die afstudeerde aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam. Door haar werkzaamheden bij SteenhuisMeurs is Martha’s interesse in de waardering van modernere architectuur gegroeid. Dit heeft ook haar scriptieonderwerp beïnvloed. In 2019 liep ze stage bij SteenhuisMeurs, waarvoor ze vooral bezig was met de waardestelling van verschillende (rijks)monumentale panden in het gasgebied in de provincie Groningen. Na haar stageperiode deed ze onder andere cultuurhistorisch onderzoek naar het gebied rondom Den Haag Centraal en diverse panden in het Merwehavengebied te Rotterdam. Hiervoor schreef ze ook waardestellingen en aanbevelingen.


ARCHITECTUURHISTORICUS EN ARCHITECT-ONDERZOEKERVITA TEUNISSEN


Vita Teunissen MA (1994), architectuurhistoricus en architect-in-opleiding, groeide op in Amsterdam en de Haarlemmermeer. In 2018 studeerde zij af als architectuurhistoricus op het onderwerp emancipatie in de naoorlogse wooncultuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op dit moment onderzoekt ze voor haar afstudeerproject aan de faculteit Bouwkunde in Delft de relatie tussen natuur, architectuur en onthaasting en ontwerpt ze aan een belevingslandschap in de Brabantse Biesbosch. Haar interesse ligt bij het verbinden van verleden en toekomst. Hoe kan een cultuurhistorisch onderzoek of kader een ontwerpopgave inspireren? Hoe staan het vroegere en het toekomstige met elkaar in verhouding, en hoe behoud je de balans? Bij SteenhuisMeurs werkte ze onder andere aan de gebiedspaspoorten van de voormalige onvrije Kolonie van Weldadigheid Veenhuizen, de cultuurhistorische typering en waardering van de buitenruimtes op en rond het Binnenhof in Den Haag en de waardestelling van verschillende bevingspanden in noordoost Groningen.


OUD-MEDEWERKERSJoke Reichardt, Architectuurhistoricus
Benjo Zwarteveen, Ontwerper-onderzoeker
Joël van der Moore, Stagiair
Victorien Koningsberger, Architectuurhistoricus
Ingwer Walsweer, Stagiair
Julia Geven, Architectuurhistoricus in opleiding
Thomas Kelderman, Stagiair
Gerdien van der Graaff, Architectuurhistoricus, Architect
Marlies Noijens, Architectuurhistoricus
Minke Walda, Architectuurhistoricus
Lara Voerman, Architectuurhistoricus
Joost Emmerik, Landschapsarchitect
Marloes Fransen, Landschapsarchitect
Annemarie Kuijt, Architectuurhistoricus
Glenn Zevenbergen, Stagiair
Marlies Noijens, Stagiair
Marit Ligtenberg, Architectuurhistoricus
Anke Vroon, Officemanager
Luc Timmermans, Stagiair
Henriëtte Sanders, Architectuurhistoricus
Désiree Kerklaan, Ontwerper
Paoletta Holst, Stagiair
Hilde Sennema, Architectuurhistoricus
Chawwah Six, Architectuurhistoricus
Merel Stolker, Architect
Anne Sophie de Bruijn, Architect
Elisabeth Boersma, Architect
Paula Klaver, Architectuurhistoricus
Marcel IJsselstein, Stagiair
Mariana Popescu, Stagiair
Marc van Asseldonk, Architect
Sanne van Wijk, Stagiair
Myrna Plomp, Architect
BUREAU


rotterdam en paterswolde


SteenhuisMeurs voorziet actuele ruimtelijke opgaven van een cultuurhistorisch fundament. Wij werken aan de toekomst van gebouwen, stedelijke gebieden en cultuurlandschappen vanuit de wetenschap dat deze plekken een geheugen hebben. Wij duiden de context en definiëren het laadvermogen voor veranderingen. Dat doen we in opdracht van overheden, vastgoedbedrijven en ontwerpbureaus voor wie ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. We stellen hen in staat om goed uit te leggen keuzes te maken in bijvoorbeeld herbestemming of nieuwbouw.

Als gebouwen of gebieden worden geladen met nieuwe betekenis, kunnen zij er sociaal, cultureel en economisch weer lang tegenaan. Onze insteek is om ontwikkelingen niet op slot te zetten, maar juist om de ruimte voor verandering zichtbaar te maken. Als de kaders helder zijn, kan de speelruimte verrassend groot zijn. Met tekst en beeld inspireren we ontwikkelaars, ontwerpers en beleidsmakers en bieden we houvast. Wij begrijpen de belangen van vastgoedpartijen en tegelijkertijd spreken we de taal van monumentenzorg en architecten. Ook met lokale partijen, zoals historische verenigingen, gaan we graag in gesprek. Zij beschikken vaak over unieke kennis en zijn belangrijk voor het creëren van draagvlak. Aan welke kant van de tafel wij ook zitten, het is altijd de inhoud die ons drijft en die wat ons betreft partijen met elkaar verbindt.
PARTNERMARINKE STEENHUIS

Dr. Marinke Steenhuis (1971), partner en architectuurhistoricus groeide op in Drenthe en werkt als adviseur voor gemeenten, ontwerpbureaus en marktpartijen. In de ruimtelijke ontwikkeling zijn begrippen als context, identiteit en mentaliteit na zestig jaar maakbaarheid en modeldenken weer terug op de agenda. Hoe maken we vestigingsmilieus die sociaal, cultureel en economisch duurzaam zijn? Marinke is een expert op het gebied van gebiedsidentiteit. Wanneer de identiteit van de plek centraal in de opgave staat, ontstaan kansen en mogelijkheden voor innovatie en draagvlak voor veranderingen. Haar kracht ligt in onderzoek en conceptontwikkeling naar de mentaliteit (‘genre de vie’) en ruimtelijke identiteit van gebieden. Vanuit een sterk narratief waarin de karaktereigenschappen van een gebied centraal staan, volgt bezielde visievorming, met de bijbehorende toets- en kaderinstrumenten. Marinke is een veelgevraagd spreker en schrijver en een sterke verbinder tussen ontwikkelpartijen, ontwerpers, burgers, belanghebbenden en de erfgoedwereld. Ze is gewend om aan verschillende kanten van de tafel te zitten: van 2009-2014 was ze voorzitter van de Rotterdamse Commissie voor Welstand en Monumenten, van 2008 tot 2016 voorzitter van het Kwaliteitsteam werelderfgoed Beemster en van 2011-2015 lid van het nationale Herbestemmingsteam. Nu is ze voorzitter van het Ruimtelijk Kwaliteitsteam Waalfront en West in Nijmegen, lid van het Kwaliteitsteam Afsluitdijk, de adviesraad Waterloopbos en van het kwaliteitsteam landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9. Marinke is bestuurslid van de Carnegie Stichting Vredespaleis en van het BPD Cultuurfonds.PARTNERPAUL MEURS


Dr. ir. Paul Meurs (1963), partner en architect-onderzoeker groeide op in een dorp, studeerde in Delft en vormde zich verder in Sao Paulo. Hij is gespecialiseerd in advisering over transformatieopgaven in de bestaande stad. Pauls kracht ligt in het omzetten van cultuurhistorische waarden in uitgangspunten, kaders of input voor transformatieprocessen. Dit sluit aan op het Nederlandse erfgoedbeleid, waarin het accent is verschoven richting een gebiedsgerichte en ontwikkelingsgerichte benadering. Dat betekent dat cultuurhistorisch onderzoek meer dan aanbevelingen voor behoud moet opleveren. Het gaat ook om het bepalen van de ruimte voor verandering en de aard van die verandering. Paul richt zich op de vraag hoe de bestaande kwaliteit van een gebouw of gebied het vertrekpunt kan zijn voor nieuwe, gepaste ontwikkeling – bijvoorbeeld in de vorm van beeldkwaliteitsplannen, transformatiekaders, gebiedsvisies, supervisie en (incidenteel) een ontwerp. Waar ligt ruimte voor interventies in gebouw en gebied? Binnen welke kaders zijn interventies mogelijk en hoe bepaal je de impact van een ingreep op de cultuurhistorische kwaliteit. Paul is sinds 2006 betrokken bij de herontwikkeling van Strijp R in Eindhoven en werkte van 2009 tot 2014 aan de doorontwikkeling van Zaanse Schans. Hij is supervisor van de verdubbeling Oosterpark en de Centrale Markthal in Amsterdam en het Zuiderziekenhuis in Rotterdam, lid van het Q team Nieuwe Hollandse Waterlinie en lid van de Investeringscommissie van Boei. Aan de TU Delft bekleedde Paul Meurs van 2006 tot 2016 de leerstoel ‘Heritage and Cultural Value’. Voor de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Nederlandse ambassades reist Paul regelmatig naar het buitenland (Rusland, Sri Lanka, India, Brazilië) om de innovatieve Nederlandse erfgoedpraktijk over het voetlicht te brengen en studenten te begeleiden bij erfgoedopgaven.ARCHITECT-ONDERZOEKERJOHANNA VAN DOORN

Ir. Johanna van Doorn (1980) is senior architect-onderzoeker. Ze groeide op in Latijns-Amerika en Alphen aan den Rijn en studeerde Bouwkunde aan de TU Delft. In 2006 studeerde zij af met een eervolle vermelding bij de vakgroep RMIT (nu Heritage & Architecture). Haar drijfveer is het doorontwikkelen van bestaande kwaliteiten vanuit historisch besef. Van 2006 tot 2007 werkte zij bij Molenaar en van Winden architecten en sinds 2007 werkt zij bij SteenhuisMeurs. Binnen het bureau heeft zij zich gespecialiseerd in het maken van cultuurhistorische verkenningen, beeldkwaliteitsplannen, transformatiekaders, visies vanuit cultuurhistorie voor bestemmingsplannen en omgevingsvisies. Hierbij vormt het omzetten van (historische) kennis naar ruimtelijke analyses, ontwerpthema’s en randvoorwaarden voor (her)ontwikkeling op verschillende schaalniveaus (van landschap, stad tot gebouw) de rode draad. Rotterdam, de stad waar zij woont, is een geliefd onderzoeksgebied. Johanna is praktijkdocent bij de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft, gastdocent bij de Academie van Bouwkunst Amsterdam en lid van de Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam met het specialisme architectuurhistorie.OFFICE- / HR-MANAGER


JOSÉ LUIKENS

José Luikens (1986), officemanager en aanspreekpunt voor monumenteigenaren groeide op in Groningen. Na haar opleiding als pedagogisch medewerker werkte ze 9 jaar in de kinderopvang. Naast dit werk heeft zij 14 jaar lang deel uitgemaakt van het nationaal ijshockeyteam. Sinds 2014 is José werkzaam als officemanager bij SteenhuisMeurs. Haar kracht ligt in het werken met uiteenlopende mensen; een eigenschap die goed van pas komt bij het bezoeken van monumentale panden het Groninger aardbevingsgebied. 
MAIL
ARCHITECTUURHISTORICUS


ISABEL VAN LENT

Isabel van Lent MA (1981), architectuurhistoricus groeide op in Apeldoorn. Na haar studie architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam werkte ze een aantal jaar als communicatiemedewerker en redacteur, sinds 2013 vanuit haar eigen onderzoeksbureau. Haar focus is de betekenis van cultureel erfgoed voor actuele ruimtelijke opgaven, een werkveld waarin ze onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ondersteunde. Isabel is gefascineerd door het verhaal achter het cultuurlandschap met alle historische, ruimtelijke en maatschappelijke aspecten die daarbij horen. Haar onderzoekskwaliteit zet ze in bij SteenhuisMeurs, waar ze sinds 2018 werkzaam is. Ze bijt zich graag vast in de geschiedenis van een gebied om het onderliggende verhaal te ontrafelen en de samenhang te ontdekken tussen de verschillende lagen, zoals landschap, architectuur, water en infrastructuur. Deze grote verhaallijnen zijn wat haar betreft onmisbaar voor goede ruimtelijke vernieuwing. Isabel werkte onder meer aan de cultuurhistorische verkenning van het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord in Zuidlaren, aan het ontwikkelkader voor het Slachthuisterrein in Haarlem en aan waardestellingen van bijzondere gebouwen: de 19de-eeuwse Wilhelminaschool in Rotterdam-Crooswijk, het naoorlogse kantongerecht in Eindhoven en de pastorie in aardbevingsdorp Zandeweer.ONTWERPER-ONDERZOEKER

JELLE HETTEMA

Jelle Hettema MSc, MA (1993), ontwerper-onderzoeker, groeide op in Nunspeet op de Noordelijke  Veluwe. Hij studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, waarbij hij zijn afstudeeronderzoek deed bij de afdeling Heritage & Architecture. Onderwerp was een nieuwe invulling voor het Structuralisme. Daarnaast is hij in 2018 afgestudeerd als architectuurhistoricus aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hierbij specialiseerde hij zich op het onderwerp architectuur van hergebruikte scheepswerven. Zo groeide de fascinatie voor historische en moderne architectuur. Door zijn studie heen is de overtuiging ontstaan dat architectuur niet statisch is, maar altijd in ontwikkeling blijft. De uitdaging ligt hierbij in het speelveld tussen geschiedenis en toekomst. Behouden staat niet voorop, maar kan voorzien in een kwaliteit door historische gelaagdheid in te zetten in de actuele opgave. Cultuurhistorie kan daarbij gelden als basis voor de ontwikkeling van gebouw, stad en landschap. Bij SteenhuisMeurs werkte hij onder andere aan de (rijks)monumentale panden in het gasgebied in Groningen, een cultuurhistorische waardering voor het monumentale deel van Diergaarde Blijdorp en een ontwerp voor het glop aan de Zaanse Schans. 
MAIL ARCHITECTUURHISTORICUS -IN-OPLEIDING/ JUNIOR-ONDERZOEKER

MARTHA BOEKESTEIN

Martha Boekestein BSc (1995), architectuurhistoricus in opleiding en junior-onderzoeker, groeide op in Arnhem en Oosterbeek. In 2019 behaalde zij haar BSc diploma Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, waarna ze begon aan de MA Architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zo kwamen haar verschillende interesses op het gebied van de bebouwde omgeving en (historisch) onderzoek samen. Op dit moment is ze bezig met haar afstudeerscriptie over de architect Jacoba Keegstra, de eerste vrouw die afstudeerde aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam. Door haar werkzaamheden bij SteenhuisMeurs is Martha’s interesse in de waardering van modernere architectuur gegroeid. Dit heeft ook haar scriptieonderwerp beïnvloed. In 2019 liep ze stage bij SteenhuisMeurs, waarvoor ze vooral bezig was met de waardestelling van verschillende (rijks)monumentale panden in het gasgebied in de provincie Groningen. Na haar stageperiode deed ze onder andere cultuurhistorisch onderzoek naar het gebied rondom Den Haag Centraal en diverse panden in het Merwehavengebied te Rotterdam. Hiervoor schreef ze ook waardestellingen en aanbevelingen.ARCHITECTUURHISTORICUS EN ARCHITECT-ONDERZOEKERVITA TEUNISSEN


Vita Teunissen MA (1994), architectuurhistoricus en architect-in-opleiding, groeide op in Amsterdam en de Haarlemmermeer. In 2018 studeerde zij af als architectuurhistoricus op het onderwerp emancipatie in de naoorlogse wooncultuur aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op dit moment onderzoekt ze voor haar afstudeerproject aan de faculteit Bouwkunde in Delft de relatie tussen natuur, architectuur en onthaasting en ontwerpt ze aan een belevingslandschap in de Brabantse Biesbosch. Haar interesse ligt bij het verbinden van verleden en toekomst. Hoe kan een cultuurhistorisch onderzoek of kader een ontwerpopgave inspireren? Hoe staan het vroegere en het toekomstige met elkaar in verhouding, en hoe behoud je de balans? Bij SteenhuisMeurs werkte ze onder andere aan de gebiedspaspoorten van de voormalige onvrije Kolonie van Weldadigheid Veenhuizen, de cultuurhistorische typering en waardering van de buitenruimtes op en rond het Binnenhof in Den Haag en de waardestelling van verschillende bevingspanden in noordoost Groningen.OUD-MEDEWERKERSJoke Reichardt, Architectuurhistoricus
Benjo Zwarteveen, Ontwerper-onderzoeker
Joël van der Moore, Stagiair
Victorien Koningsberger, Architectuurhistoricus
Ingwer Walsweer, Stagiair
Julia Geven, Architectuurhistoricus in opleiding
Thomas Kelderman, Stagiair
Gerdien van der Graaff, Architectuurhistoricus, Architect
Marlies Noijens, Architectuurhistoricus
Minke Walda, Architectuurhistoricus
Lara Voerman, Architectuurhistoricus
Joost Emmerik, Landschapsarchitect
Marloes Fransen, Landschapsarchitect
Annemarie Kuijt, Architectuurhistoricus
Glenn Zevenbergen, Stagiair
Marlies Noijens, Stagiair
Marit Ligtenberg, Architectuurhistoricus
Anke Vroon, Officemanager
Luc Timmermans, Stagiair
Henriëtte Sanders, Architectuurhistoricus
Désiree Kerklaan, Ontwerper
Paoletta Holst, Stagiair
Hilde Sennema, Architectuurhistoricus
Chawwah Six, Architectuurhistoricus
Merel Stolker, Architect
Anne Sophie de Bruijn, Architect
Elisabeth Boersma, Architect
Paula Klaver, Architectuurhistoricus
Marcel IJsselstein, Stagiair
Mariana Popescu, Stagiair
Marc van Asseldonk, Architect
Sanne van Wijk, Stagiair
Myrna Plomp, ArchitectSTEENHUISMEURS bv
050 30 80 100

SCHRIJF JE IN VOOR DE
NIEUWSBRIEF
STEENHUISMEURS bv
050 30 80 100

SCHRIJF JE IN VOOR DE
NIEUWSBRIEF