Stacks Image 361

INTERNATIONAAL

WAT DOET STEENHUISMEURS?


In het buitenland wordt vaak met verbazing en bewondering gekeken naar de manier waarop Nederland met erfgoed omgaat. Het Nederlandse erfgoedbeleid mag gerust een succesvol exportproduct worden genoemd. Ons bureau wordt dan ook regelmatig door buitenlandse overheden, universiteiten en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om daarover te komen vertellen. Wij nemen die ambassadeursrol graag op ons. In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Ministerie van Buitenlandse Zaken maakten we een tentoonstelling over herbestemmingen in Nederland, die in verschillende landen is vertoond.
PROGRAMMA GEDEELD CULTUREEL ERFGOED

De Nederlandse regering heeft met tien landen samenwerkingsovereenkomsten over gedeeld cultureel erfgoed. Het doel is om met kennisdeling, samenwerking en advisering bij te dragen aan de duurzame instandhouding van (gemeenschappelijk) cultureel erfgoed. Zowel door de Nederlandse ambassades als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt SteenhuisMeurs betrokken bij de uitvoering van dit programma. Zo begeleidde Paul Meurs samen met Jean-Paul Corten (RCE) een workshop voor Russische architecten over de herbestemming van een oude knopenfabriek in Moskou (2018). Door de RCE en ambassade in New Delhi is hij betrokken bij het project ‘The revival of the Spice Routes’ in de deelstaat Kerala. Een tweede project in India is ‘Europe on the Ganges’ in West-Bengalen. Lokale partijen willen het erfgoed van Deense, Engelse, Franse, Nederlandse en Portugese handelsposten ontwikkelen tot een divers en rijk cultureel landschap en zoeken daartoe samenwerking met Europa. Paul Meurs heeft aan verschillende workshops en seminars bijdragen, vooral over regionale erfgoedstrategieën en de aanpak van grootschalige herbestemmingsprojecten.

Zie de website van de RCE voor meer informatie over gedeeld erfgoedHOW THE DUTCH DEAL WITH HERITAGE

Het boek dat we maakten over herbestemming (Reuse, redevelop and design, nai010 uitgevers) laat aan de hand van vijf essays en 20 voorbeeldprojecten de Nederlandse aanpak van herbestemming zien. Het boek verscheen in 2016 en kreeg in 2020 een herdruk met enkele nieuwe voorbeelden. Kenmerkend is de creatieve benadering om alle partijen samen te brengen: dat zit in het bedenken van verrassende combinaties van functies, de financiële creativiteit om onhaalbare projecten toch te kunnen realiseren, slimme interventies en de ontwerpkwaliteit. Zowel voor erfgoedprofessionals als ontwerpers in het buitenland is die Nederlandse ervaring uitdagend en spannend. Ze zitten met veel vragen, bijvoorbeeld of het erfgoed wel goed wordt behouden, hoe het mogelijk is dat investeerders en de erfgoedsector kunnen samenwerken of hoe je als architect ruimte kunt vinden voor nieuwe ontwerpen – die goed passen bij de plek. De Nederlandse praktijkvoorbeelden zijn, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, omgewerkt tot een gemakkelijk te reproduceren tentoonstelling over herbestemming in Nederland, die in het Engels, Japans, Russisch en Portugees rondreist. Geregeld wordt de opening van de tentoonstelling aangegrepen om lezingen te geven of workshops te organiseren. In Moskou is op initiatief van de ambassade, de tentoonstelling uitgebreid met een documentaire van Eva Radionova.BRAZILIË

Paul Meurs studeerde in Delft af op Braziliaans werelderfgoed: de binnenstad van Salvador. Met verschillende beurzen van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst kon Paul hierna jarenlang onderzoek doen naar de Braziliaanse architectuur, stedenbouw en monumentenzorg. De resultaten verschenen in vakbladen als De Architect en Archis. Samen met onder andere het NIROV organiseerde Paul studiereizen, tentoonstellingen, documentaires en workshops. Zo nam hij het initiatief om met Aldo en Hannie van Eyck naar São Paulo en Salvador te reizen, voor een VPRO-documentaire over Lina Bo Bardi. Ook organiseerde hij een workshop over het water in São Paulo (‘Rios Urbanos’), als onderdeel van het project Holanda Hoje, ter gelegenheid van het staatsbezoek van Koningin Beatrix aan Brazilië. Hierbij waren onder meer MBBM / Paulo Mendes da Rocha en Riek Bakker betrokken. De projecten in Brazilië richten zich tegenwoordig op Gedeeld Cultureel Erfgoed (workshops over cultuurlandschappen in Recife, Pomerode en Brasília), herbestemming en gastlezingen op Braziliaanse universiteiten. Marinke Steenhuis gaf, ter gelegenheid van het bezoek van minister Bussemaker aan São Paulo in 2015, een grote lezing over herbestemming. SteenhuisMeurs is door de Dutch Culture en de ambassade in Brasília gevraagd om een tentoonstelling te maken over de maakbare samenleving van de Zuiderzeepolders. Onder de titel ‘The Dutch Brasilias’ wordt de ontwikkeling gevolgd van de ideale polderdorpen in de Wieringermeer uit de jaren dertig tot en met de zelfbouwgemeenschappen van Oosterwold in Almere, die nu in ontwikkeling zijn.INTERNATIONAAL

WAT DOET STEENHUISMEURS?


In het buitenland wordt vaak met verbazing en bewondering gekeken naar de manier waarop Nederland met erfgoed omgaat. Het Nederlandse erfgoedbeleid mag gerust een succesvol exportproduct worden genoemd. Ons bureau wordt dan ook regelmatig door buitenlandse overheden, universiteiten en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om daarover te komen vertellen. Wij nemen die ambassadeursrol graag op ons. In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Ministerie van Buitenlandse Zaken maakten we een tentoonstelling over herbestemmingen in Nederland, die in verschillende landen is vertoond.

PROGRAMMA GEDEELD CULTUREEL ERFGOED

De Nederlandse regering heeft met tien landen samenwerkingsovereenkomsten over gedeeld cultureel erfgoed. Het doel is om met kennisdeling, samenwerking en advisering bij te dragen aan de duurzame instandhouding van (gemeenschappelijk) cultureel erfgoed. Zowel door de Nederlandse ambassades als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt SteenhuisMeurs betrokken bij de uitvoering van dit programma. Zo begeleidde Paul Meurs samen met Jean-Paul Corten (RCE) een workshop voor Russische architecten over de herbestemming van een oude knopenfabriek in Moskou (2018). Door de RCE en ambassade in New Delhi is hij betrokken bij het project ‘The revival of the Spice Routes’ in de deelstaat Kerala. Een tweede project in India is ‘Europe on the Ganges’ in West-Bengalen. Lokale partijen willen het erfgoed van Deense, Engelse, Franse, Nederlandse en Portugese handelsposten ontwikkelen tot een divers en rijk cultureel landschap en zoeken daartoe samenwerking met Europa. Paul Meurs heeft aan verschillende workshops en seminars bijdragen, vooral over regionale erfgoedstrategieën en de aanpak van grootschalige herbestemmingsprojecten.

Zie de website van de RCE voor meer informatie over gedeeld erfgoed
HOW THE DUTCH DEAL WITH HERITAGE

Het boek dat we maakten over herbestemming (Reuse, redevelop and design, nai010 uitgevers) laat aan de hand van vijf essays en 20 voorbeeldprojecten de Nederlandse aanpak van herbestemming zien. Het boek verscheen in 2016 en kreeg in 2020 een herdruk met enkele nieuwe voorbeelden. Kenmerkend is de creatieve benadering om alle partijen samen te brengen: dat zit in het bedenken van verrassende combinaties van functies, de financiële creativiteit om onhaalbare projecten toch te kunnen realiseren, slimme interventies en de ontwerpkwaliteit. Zowel voor erfgoedprofessionals als ontwerpers in het buitenland is die Nederlandse ervaring uitdagend en spannend. Ze zitten met veel vragen, bijvoorbeeld of het erfgoed wel goed wordt behouden, hoe het mogelijk is dat investeerders en de erfgoedsector kunnen samenwerken of hoe je als architect ruimte kunt vinden voor nieuwe ontwerpen – die goed passen bij de plek. De Nederlandse praktijkvoorbeelden zijn, in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, omgewerkt tot een gemakkelijk te reproduceren tentoonstelling over herbestemming in Nederland, die in het Engels, Japans, Russisch en Portugees rondreist. Geregeld wordt de opening van de tentoonstelling aangegrepen om lezingen te geven of workshops te organiseren. In Moskou is op initiatief van de ambassade, de tentoonstelling uitgebreid met een documentaire van Eva Radionova.

BRAZILIË

Paul Meurs studeerde in Delft af op Braziliaans werelderfgoed: de binnenstad van Salvador. Met verschillende beurzen van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst kon Paul hierna jarenlang onderzoek doen naar de Braziliaanse architectuur, stedenbouw en monumentenzorg. De resultaten verschenen in vakbladen als De Architect en Archis. Samen met onder andere het NIROV organiseerde Paul studiereizen, tentoonstellingen, documentaires en workshops. Zo nam hij het initiatief om met Aldo en Hannie van Eyck naar São Paulo en Salvador te reizen, voor een VPRO-documentaire over Lina Bo Bardi. Ook organiseerde hij een workshop over het water in São Paulo (‘Rios Urbanos’), als onderdeel van het project Holanda Hoje, ter gelegenheid van het staatsbezoek van Koningin Beatrix aan Brazilië. Hierbij waren onder meer MBBM / Paulo Mendes da Rocha en Riek Bakker betrokken. De projecten in Brazilië richten zich tegenwoordig op Gedeeld Cultureel Erfgoed (workshops over cultuurlandschappen in Recife, Pomerode en Brasília), herbestemming en gastlezingen op Braziliaanse universiteiten. Marinke Steenhuis gaf, ter gelegenheid van het bezoek van minister Bussemaker aan São Paulo in 2015, een grote lezing over herbestemming. SteenhuisMeurs is door de Dutch Culture en de ambassade in Brasília gevraagd om een tentoonstelling te maken over de maakbare samenleving van de Zuiderzeepolders. Onder de titel ‘The Dutch Brasilias’ wordt de ontwikkeling gevolgd van de ideale polderdorpen in de Wieringermeer uit de jaren dertig tot en met de zelfbouwgemeenschappen van Oosterwold in Almere, die nu in ontwikkeling zijn.


STEENHUISMEURS BV 050 30 80 100
STEENHUISMEURS BV 050 30 80 100