Stacks Image 361

PUBLICATIES EN MEDIA

WAT DOET STEENHUISMEURS?


Alle kennis die we opdoen, delen we graag met anderen. Wij dragen onze passie voor cultuurhistorie, onze projecten en onderzoeksterreinen uit naar de meest uiteenlopende gezelschappen; van professionals tot historische verenigingen en bewonersgroepen. Wij verzorgen presentaties en lezingen, schrijven artikelen, nemen deel aan inspiratie-events, symposia en filmproducties en laten van ons horen via interviews en social media. Regelmatig verschijnen boeken van onze hand, meestal in samenwerking met nai010 uitgevers. Onderzoeken waarover we publiceren, verrichten we in opdracht of initiëren we zelf.
PUBLICATIES EN MEDIA

WAT DOET STEENHUISMEURS?


Alle kennis die we opdoen, delen we graag met anderen. Wij dragen onze passie voor cultuurhistorie, onze projecten en onderzoeksterreinen uit naar de meest uiteenlopende gezelschappen; van professionals tot historische verenigingen en bewonersgroepen. Wij verzorgen presentaties en lezingen, schrijven artikelen, nemen deel aan inspiratie-events, symposia en filmproducties en laten van ons horen via interviews en social media. Regelmatig verschijnen boeken van onze hand, meestal in samenwerking met nai010 uitgevers. Onderzoeken waarover we publiceren, verrichten we in opdracht of initiëren we zelf.

Strategisch narratief en bestuurlijk advies voor het MRA LANDSCHAP (2019)

STRATEGISCH NARRATIEF EN BESTUURLIJK ADVIES VOOR HET MRA LANDSCHAP (2019)


Marinke Steenhuis
ontwikkeling cartografie en visualisatie ‘De MRA in tijd en ruimte’: Berte Daan
in opdracht van: MRA bureau, Actieprogramma Metropolitaan Landschap

De Metropoolregio Amsterdam is een samenwerking van 31 gemeenten en twee provincies, waarin de grote opgaven voor de toekomst zoals woningbouw, energie, infrastructuur, water en voedsel centraal staan. Werken aan het landschap is een culturele opgave, die over de eeuwen in de natte MRA-delta, begrensd door de hogere zandgronden van duinen en Gooi, tot een fenomenale gelaagdheid heeft geleid. Marinke kreeg de vraag om de bestuurders te adviseren over de koers die met het landschap van de MRA gevolgd zou moeten worden; immers het landschap is de plek waar al deze opgaven landen. Het product is een strategisch narratief, een analyse en duiding van de ontwikkelingsgeschiedenis van het door de eeuwen ontworpen landschap. Een strategisch narratief geeft geheugen, comfort, inzicht en duiding zodat de toekomstige opgaven niet naast elkaar, maar in samenhang bezien kunnen worden. Het onderzoek maakte duidelijk dat verdienmodellen en versnellingen van en in het landschap de MRA gevormd hebben. Want het landschap van de MRA is een opeenvolging van bodembewerking en dus verdienvermogen – van vis en turf tot villawijken en zonneakkers. En de versnellingen, de innovaties van trekschuit en trein, maar ook kanalen en de Woningwet, zorgen steeds weer voor nieuwe verdienmodellen in de metropoolregio. Rondom Amsterdam ‘specialiseert’ het landschap zich, afgestemd op de behoeften van de stad. 

Bekijk de PDF


STEENHUISMEURS BV 050 30 80 100
STEENHUISMEURS BV 050 30 80 100