Stacks Image 361

PUBLICATIES EN MEDIA

WAT DOET STEENHUISMEURS?


Alle kennis die we opdoen, delen we graag met anderen. Wij dragen onze passie voor cultuurhistorie, onze projecten en onderzoeksterreinen uit naar de meest uiteenlopende gezelschappen; van professionals tot historische verenigingen en bewonersgroepen. Wij verzorgen presentaties en lezingen, schrijven artikelen, nemen deel aan inspiratie-events, symposia en filmproducties en laten van ons horen via interviews en social media. Regelmatig verschijnen boeken van onze hand, meestal in samenwerking met nai010 uitgevers. Onderzoeken waarover we publiceren, verrichten we in opdracht of initiëren we zelf.
PUBLICATIES EN MEDIA

WAT DOET STEENHUISMEURS?


Alle kennis die we opdoen, delen we graag met anderen. Wij dragen onze passie voor cultuurhistorie, onze projecten en onderzoeksterreinen uit naar de meest uiteenlopende gezelschappen; van professionals tot historische verenigingen en bewonersgroepen. Wij verzorgen presentaties en lezingen, schrijven artikelen, nemen deel aan inspiratie-events, symposia en filmproducties en laten van ons horen via interviews en social media. Regelmatig verschijnen boeken van onze hand, meestal in samenwerking met nai010 uitgevers. Onderzoeken waarover we publiceren, verrichten we in opdracht of initiëren we zelf.

GEFILMD NARRATIEF OVER DE POSITIONERING VAN DE STAD GORINCHEM, 2021

GEFILMD NARRATIEF OVER DE POSITIONERING VAN DE STAD GORINCHEM (2021)

In opdracht van B. en W. van de gemeente Gorinchem 

Nu het thuiswerken nieuwe kansen biedt, wordt de Randstad mentaal en fysiek groter. Steden als Amersfoort en Gorinchem vallen in de invloedssfeer van de huizenzoekers. Wat maakt Gorinchem uniek? Op welke waarden valt verder te bouwen, en waar liggen de opgaven? Hoe kan de kloof tussen imago (het beeld van buiten) en identiteit (het innerlijke zelfbeeld) kleiner worden? En welke Gorkummers uit verleden en heden kunnen een spiegel zijn voor de opgaven van de stad? Een ontwikkelingsgeschiedenis en kritische duiding van het ‘merk’ Gorinchem.

Bekijk de lezingSTEENHUISMEURS BV 050 30 80 100
STEENHUISMEURS BV 050 30 80 100