Stacks Image 361

SUPERVISIE ORGANISATIEADVIES EN AUDITS

WAT DOET STEENHUISMEURS?


Voor omvangrijke ruimtelijke opgaven stellen gemeenten of projectontwikkelaars vaak supervisors en kwaliteitsteams aan. Omdat wij onze visie op cultuurhistorie op een bezielde manier weten te verbinden aan maatschappelijke en commerciële doelen, worden wij daar regelmatig voor gevraagd. Zo is Paul adviseur van BOEi en lid van het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie, Marinke voorzitter van het Ruimtelijk Kwaliteitsteam Waalfront en West in Nijmegen en lid van het Kwaliteitsteam Afsluitdijk en Vita lid van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit van de gemeente Delft. Wij zien erop toe dat cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten worden gewaarborgd en we hebben oog voor kansen om er een extra impuls aan te geven. Daarbij maakt het niet uit aan welke kant van de tafel wij zitten; het gaat ons om inhoud en context. Onze actieve betrokkenheid bij transformatieprocessen, stadslabs of de verkoop van maatschappelijk vastgoed volgt doorgaans op structuurvisies, beeldkwaliteits- of transformatieplannen die we opstelden. Als lid van onafhankelijke, multidisciplinaire denktanks adviseren we overheden over bijvoorbeeld welstand, verduurzaming, gebruikersprogramma, wet- en regelgeving en planologisch instrumentarium. In processen waar wensen en drijfveren van belanghebbenden uiteenlopen, brengen wij als mediator partijen en ruimtelijke functies bij elkaar. Door de jaren heen hebben we een breed netwerk in de wereld van vastgoed, ontwerp en erfgoed opgebouwd.


PAUL MEURS

– lid Kwaliteitsteam werelderfgoed de Hollandse Waterlinies, in opdracht van de Liniecommissie
– lid Kwaliteitsteam Topicus, in opdracht van de gemeente Deventer
– lid Investeringscommissie van BOEi, Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, Amersfoort
– Supervisor herontwikkeling Oude Kooi, Zeeheldenbuurt en Tuinstadwijk in Leiden, samen met stedenbouwkundige Martin Verwoest
– Supervisor verdubbeling Oosterpark, Amsterdam, in opdracht van de gemeente Amsterdam
MARINKE STEENHUIS

– lid Kwaliteitsteam Waterschap Rijn en IJssel
– lid Kwaliteitsteam Artis Amsterdam
– lid kwaliteitsteam Afsluitdijk in opdracht van Rijkswaterstaat
– lid onafhankelijke adviesraad ontwikkeling Waterloopbos in opdracht van Natuurmonumenten en de Provincie Flevoland
– bestuurslid Carnegie-Stichting, Den Haag (Vredespaleis)
– bestuurslid BPD Cultuurfonds, Amsterdam
VITA TEUNISSEN

– lid Adviescommissie Omgevingskwaliteit (welstand) Gemeente Delft
– jurylid Lieven de Key-penning Haarlem 2022
– jurylid BNG Bank Erfgoedprijs 2023
ORGANISATIEADVIES EN AUDITS

Een groeiende vraag is er naar de audits van SteenhuisMeurs: systemische analyses waarin de reflectie op een (burger)organisatie of stichting wordt gekoppeld aan de eigenschappen en het Umfeld van de stad waarin de organisatie actief is. Is er aanleiding de koers te veranderen? En zoja, wat werkt dan? Voor de Van der Leeuwkring in Rotterdam reflecteerde Marinke op de betekenis van de stichting in het veranderende stadsklimaat, voor de afdeling Stedelijke Ontwikkeling van Almere maakte ze De geleefde stad. De eigenschappen van Almere (2020) waarin de ervaringen, leefpatronen en ideeën van de Almeerders in 15 burgertafels werden opgehaald. In Den Haag analyseerde ze de koers van de Stichting Wonen in Den Haag (2021), waarin ontwikkelaars, beleggers en makelaars verenigd zijn. De resultaten worden in een lezing of film gepresenteerd en bieden de opdrachtgever nieuwe energie voor het gesprek over de nieuwe koers, gestoeld op de eigenheid van stad en organisatie.
HANDREIKING TRANSFORMATIEKADERS

In opdracht van: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Sinds de Nota Belvedere (1999) heeft de erfgoedsector radicale veranderingen meegemaakt: van een objectgerichte naar een gebiedsgerichte benadering, van een sectorale naar een integrale ambitie, van behoud-gedreven naar ontwikkelingsgericht, van feiten naar verhalen en van belerend naar beleving. Ook de instrumenten waarmee overheden kunnen sturen zijn aan verandering onderhevig. Een monumentenbeschrijving of status als beschermd gezicht volstaat vaak niet meer om een ingewikkeld herontwikkelingstraject mee te begeleiden. Een cultuurhistorische waardestelling omschrijft de waardevolle onderdelen en eigenschappen, maar geeft geen uitgangspunten voor doorontwikkeling van deze waarden. Hoe kom je, zonder te ontwerpen, van een waardestelling of cultuurhistorische verkenning naar het formuleren van ontwerpthema’s, kernwaarden en kenmerken die het vaak onder hoge druk staande ontwerp- en ontwikkelproces comfort en houvast bieden?

Met de input van een brede werkgroep van erfgoedambtenaren, cultuurhistorici, ontwerpers en ontwikkelaars stelt SteenhuisMeurs in opdracht van de RCE een handreiking op voor een instrument dat bijdraagt aan hoogwaardige ruimtelijke transformaties van erfgoed. Doel is niet om een kant-en-klaar stappenplan op te stellen, daarvoor zijn de toepassingsmogelijkheden en de procesinpassing van de kaders te divers. De handreiking duidt de noodzaak en functie van een waardegestuurd transformatiekader, geeft een overzicht van de onderdelen van zo’n kader en biedt inspirerende voorbeelden van bestaande kaders. De volgende stap is de inpassing van dit relatief nieuwe instrumentarium in het omgevingsstelsel.


SUPERVISIE ORGANISATIEADVIES EN AUDITS

WAT DOET STEENHUISMEURS?


Voor omvangrijke ruimtelijke opgaven stellen gemeenten of projectontwikkelaars vaak supervisors en kwaliteitsteams aan. Omdat wij onze visie op cultuurhistorie op een bezielde manier weten te verbinden aan maatschappelijke en commerciële doelen, worden wij daar regelmatig voor gevraagd. Zo is Paul adviseur van BOEi en lid van het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie, Marinke voorzitter van het Ruimtelijk Kwaliteitsteam Waalfront en West in Nijmegen en lid van het Kwaliteitsteam Afsluitdijk en Vita lid van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit van de gemeente Delft. Wij zien erop toe dat cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteiten worden gewaarborgd en we hebben oog voor kansen om er een extra impuls aan te geven. Daarbij maakt het niet uit aan welke kant van de tafel wij zitten; het gaat ons om inhoud en context. Onze actieve betrokkenheid bij transformatieprocessen, stadslabs of de verkoop van maatschappelijk vastgoed volgt doorgaans op structuurvisies, beeldkwaliteits- of transformatieplannen die we opstelden. Als lid van onafhankelijke, multidisciplinaire denktanks adviseren we overheden over bijvoorbeeld welstand, verduurzaming, gebruikersprogramma, wet- en regelgeving en planologisch instrumentarium. In processen waar wensen en drijfveren van belanghebbenden uiteenlopen, brengen wij als mediator partijen en ruimtelijke functies bij elkaar. Door de jaren heen hebben we een breed netwerk in de wereld van vastgoed, ontwerp en erfgoed opgebouwd.PAUL MEURS

– lid Kwaliteitsteam werelderfgoed de Hollandse Waterlinies, in opdracht van de Liniecommissie
– lid Kwaliteitsteam Topicus, in opdracht van de gemeente Deventer
– lid Investeringscommissie van BOEi, Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed, Amersfoort
– Supervisor herontwikkeling Oude Kooi, Zeeheldenbuurt en Tuinstadwijk in Leiden, samen met stedenbouwkundige Martin Verwoest
– Supervisor verdubbeling Oosterpark, Amsterdam, in opdracht van de gemeente Amsterdam

MARINKE STEENHUIS

– lid Kwaliteitsteam Waterschap Rijn en IJssel
– lid Kwaliteitsteam Artis Amsterdam
– lid kwaliteitsteam Afsluitdijk in opdracht van Rijkswaterstaat
– lid onafhankelijke adviesraad ontwikkeling Waterloopbos in opdracht van Natuurmonumenten en de Provincie Flevoland
– bestuurslid Carnegie-Stichting, Den Haag (Vredespaleis)
– bestuurslid BPD Cultuurfonds, Amsterdam

VITA TEUNISSEN

– lid Adviescommissie Omgevingskwaliteit (welstand) Gemeente Delft
– jurylid Lieven de Key-penning Haarlem 2022
– jurylid BNG Bank Erfgoedprijs 2023

ORGANISATIEADVIES EN AUDITS

Een groeiende vraag is er naar de audits van SteenhuisMeurs: systemische analyses waarin de reflectie op een (burger)organisatie of stichting wordt gekoppeld aan de eigenschappen en het Umfeld van de stad waarin de organisatie actief is. Is er aanleiding de koers te veranderen? En zoja, wat werkt dan? Voor de Van der Leeuwkring in Rotterdam reflecteerde Marinke op de betekenis van de stichting in het veranderende stadsklimaat, voor de afdeling Stedelijke Ontwikkeling van Almere maakte ze De geleefde stad. De eigenschappen van Almere (2020) waarin de ervaringen, leefpatronen en ideeën van de Almeerders in 15 burgertafels werden opgehaald. In Den Haag analyseerde ze de koers van de Stichting Wonen in Den Haag (2021), waarin ontwikkelaars, beleggers en makelaars verenigd zijn. De resultaten worden in een lezing of film gepresenteerd en bieden de opdrachtgever nieuwe energie voor het gesprek over de nieuwe koers, gestoeld op de eigenheid van stad en organisatie.

HANDREIKING TRANSFORMATIEKADERS

In opdracht van: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Sinds de Nota Belvedere (1999) heeft de erfgoedsector radicale veranderingen meegemaakt: van een objectgerichte naar een gebiedsgerichte benadering, van een sectorale naar een integrale ambitie, van behoud-gedreven naar ontwikkelingsgericht, van feiten naar verhalen en van belerend naar beleving. Ook de instrumenten waarmee overheden kunnen sturen zijn aan verandering onderhevig. Een monumentenbeschrijving of status als beschermd gezicht volstaat vaak niet meer om een ingewikkeld herontwikkelingstraject mee te begeleiden. Een cultuurhistorische waardestelling omschrijft de waardevolle onderdelen en eigenschappen, maar geeft geen uitgangspunten voor doorontwikkeling van deze waarden. Hoe kom je, zonder te ontwerpen, van een waardestelling of cultuurhistorische verkenning naar het formuleren van ontwerpthema’s, kernwaarden en kenmerken die het vaak onder hoge druk staande ontwerp- en ontwikkelproces comfort en houvast bieden?

Met de input van een brede werkgroep van erfgoedambtenaren, cultuurhistorici, ontwerpers en ontwikkelaars stelt SteenhuisMeurs in opdracht van de RCE een handreiking op voor een instrument dat bijdraagt aan hoogwaardige ruimtelijke transformaties van erfgoed. Doel is niet om een kant-en-klaar stappenplan op te stellen, daarvoor zijn de toepassingsmogelijkheden en de procesinpassing van de kaders te divers. De handreiking duidt de noodzaak en functie van een waardegestuurd transformatiekader, geeft een overzicht van de onderdelen van zo’n kader en biedt inspirerende voorbeelden van bestaande kaders. De volgende stap is de inpassing van dit relatief nieuwe instrumentarium in het omgevingsstelsel.

STEENHUISMEURS BV 050 30 80 100
STEENHUISMEURS BV 050 30 80 100